Các Loại Máy Đồng Hồ Phổ Biến và Đặc Điểm Của Chúng

  • Giới thiệu về các loại máy đồng hồ như máy cơ (automatic), máy quartz và máy điện tử.
  • Đặc điểm nổi bật và cách hoạt động của từng loại máy.
  • Ưu và nhược điểm của máy cơ so với máy quartz và máy điện tử.
  • Lời khuyên về cách chọn mua đồng hồ dựa trên loại máy.